Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

As disposições interiorizadas nas sociedades de Instrução Militar Preparatória = The resolutions deeply rooted in individuals within societies of preparatory military instruction

José Gregório Viegas Brás, Maria Neves Leal Gonçalves

Resum


La moderna concepció liberal de ciutadania, que es remunta a la revolució
Francesa i a la Declaració dels drets de l'Home de 1789, corrobora la validesa dels
drets naturals sent la comprensió conceptual d'aquests drets i la voluntat de salvaguardar-
los el que permet la construcció d'un món nou. Per tant, el nucli de la modernitat
política es troba en el pas de la sobirania règia a la sobirania de la nació, i apareix
a l'agenda política la lluita pels drets humans.
Si l'educació cívica es va convertir en un aspecte nuclear de la política i del projecte
pedagògic de la I República (1910-1926), ja que es pretenia amb aquesta consagrar
el nou règim i donar-hi legitimitat, també les Societats d'Instrucció Militar
Preparatòria, que eren espais d'adoctrinament polític, es dirigirien a la formació del
ciutadà-soldat.
La Instrucció Militar Preparatòria va ser una de les maneres de concretar la idea de
ciutadania dels republicans. En aquest sentit, és pertinent plantejar-se les qüestions
següents: Quines particularitats destaquen en aquest procés? Com es concreta la idea
de ciutadania? Com es concilien els drets amb les obligacions dels ciutadans?.
Amb la nostra investigació pretenem fer una anàlisi de l'educació de la joventut que
dóna resposta als valors de la societat emergent. Per a això pretenem utilitzar l'enfocament
metodològic de Michel Foucault. Com a conseqüència el cos servirà com focus
principal de la nostra investigació.

Text complet: PDF