Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Conseqüències de la Guerra Civil: la depuració i l'exili interior del magisteri = Consequences of the Civil War: purification and interior exile of the teachers

Juan Manuel Fernández Soria

Resum


Partint del concepte d'exili interior i de la literatura autobiogràfica com a font privilegiada
per a l'estudi de l'exili interior dels mestres i les mestres depurats, l'article
s'endinsa en el que va suposar qualitativament i quantitativament la repressió franquista
empresa contra el magisteri. D'altra banda, entenent que l'estudi de l'exili interior
connecta amb la recuperació de la memòria històrica, es fa una valoració de l'exigència
ètica i de la restitució moral que comporta. Després d'aquesta introducció, s'examinen
les diverses formes en què es va manifestar l'exili interior: la presó, l'autoexili
preventiu, l'exili professional (acompliment de treballs impropis a la preparació professional
del magisteri, el desànim pedagògic i el trasllat forçós de destinació professional
amb la seva conseqüència de desvertebración social), la marginació a l'escola,
l'assetjament professional, la fustigació social, l'exili familiar, el bandejament de l'ideal
professional i el nou aprenentatge polític i pedagògic a què es veuen obligats els mestres.
L'article acaba reprenent la importància de la memòria i l'obligació moral que hi
establim, així com una última valoració del que va suposar per a les noves generacions
aquest nou aprenentatge per a la supervivència.

Text complet: PDF