Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Inpremtes i publicacions periòdiques, instruments educatius del moviment franciscà a Mallorca durant la Segona República = Printer's and periodical publications, educational tools of the Franciscan movement in Mallorca during the Second Republic

Pere Fullana Puigserver

Resum


Plantejam algunes hipòtesis sobre l'aplicació de la tècnica Freinet a Mallorca, tot
partint de la complexitat que suposa realitzar un estudi d'aquestes característiques.
Analitzam algunes capçaleres i apuntam algunes notes sobre la rellevància de la
imprenta en el conjunt del moviment franciscà a la Mallorca dels anys trenta.
Entenem que l'escola era un dels àmbits considerats innegociables per a l'Església
Catòlica. Al marge dels grans debats ideològics i dels arguments doctrinals que es
divulgaven en les publicacions dirigides als adults, sobretot, els Franciscans del Tercer
Orde Regular també promogueren diverses revistes escolars i atorgaren a l'escola un
protagonisme que passava per incrementar les habilitats creatives o artístiques de l'alumnat.

Text complet: PDF