Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'Ensenyament de les llengües modernes entre 1876 i 1939 = The teaching of modern languages between 1876 and 1939

M. Immaculada Rius i Dalmau

Resum


En aquest article s'analitza la situació de l'ensenyament de les llengües estrangeres
durant el segle XIX i fins al primer terç del segle XX a Espanya especialment a
Catalunya tot fent també un cop d'ull a la situació que es vivia a Europa durant el
mateix període. La influència del Moviment de Reforma de l'ensenyament de les llengües
modernes, que tingué lloc a Europa a final del segle XIX, no va arribar a
Catalunya, ni a Espanya, fins a la segona dècada del segle XX. A més a més, la innovació
metodològica va atènyer ben poc els centres oficials on, majoritàriament, es
mantingué l'ús del mètode tradicional o gramatical basat en la traducció i l'estudi teòric
de normes gramaticals i llistes de vocabulari.
L'empenta de l'ensenyament de les llengües modernes, així com les noves orientacions
metodològiques foren impulsades, en l'àmbit estatal, per la Institución Libre de
Enseñanza. L'arribada de la Segona República possibilità que les idees renovadores de
la ILE influïssin la política educativa del país. D'aquesta manera, iniciatives com ara
la creació de l'Institut-Escola, ens conduïren a experiències pioneres. L'ensenyament
de les llengües modernes es beneficià enormement d'aquest fet. Hem repassat breument
el que fou la presència d'aquest ensenyament a l'Institut-Escola i també de la
metodologia emprada a les aules. La figura de Joan Nogués, professor de francès de
l'Institut-Escola de Barcelona, constitueix un bon exemple que il·lustra la importància
d'una feina ben feta que pot servir de model avui dia.

Text complet: PDF