Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'Actualitat del pensament educatiu republicà = A present of republican educative thougth

Antoni J. Colom Cañellas

Resum


En aquest article es revisa la tradició republicana des de la figura de Thomas
Jefferson fins a la Tercera República Francesa. Es fa un esment especial de la teoria
educativa extreta a partir de les obres completes de M. Azaña i després es presenta la
nova teoria republicanista d'acord amb l'obra de P. Petit. En darrer lloc, i tenint en
compte el nou republicanisme, se sintetitzen els trets fonamentals en què cal basar,
avui dia, una teoria republicana de l'educació.

Text complet: PDF