Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Velocidad de fusión del hielo en distintas disoluciones: un ejemplo de aprendizaje activo de la ciencia

Gabriel Pinto, Pascual Lahuerta

Resum


Amb una senzilla experiència en la qual s'estudia la velocitat de fusió de blocs de gel en diferents dissolucions
aquoses, s'introdueix alumnes de diferents nivells educatius en els procediments propis del mètode científic. És
un exemple pràctic per aprendre i discutir conceptes fisicoquímics, així com per fomentar un aprenentatge actiu i
la formació en competències. Serveix per motivar els alumnes i, a més, és un punt de partida perquè observin com
propietats de substàncies senzilles (aigua i clorur de sodi) influeixen en fenòmens complexos, com ara la circulació
termohalina dels mars, causada per gradients de densitats.

Text complet: Text complet