Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Perspective philosophique sur les relations entre structure, propriétés et fonctions

Bernadette Bensaude-Vincent

Resum


Per als professors, particularment de química, és important destacar la relació causal entre estructura, propietats i
funcions: és una manera de fer intel·ligible el comportament i les reaccions de les substàncies individuals, la qual
cosa permet als alumnes i estudiants memoritzar millor el bagatge de coneixements que necessiten per adquirir i
dominar tota una varietat de materials. El propòsit d'aquest breu article no és fer una introducció històrica sobre la
noció d'estructura en la química, sinó més aviat utilitzar la història per desemmascarar els pressupòsits implicats en
la seqüència «estructura > propietats > funcions». Aquestes suposicions generalment no es fan explícites, perquè són
inherents a l'enfocament racional i explicatiu que caracteritza el mètode científic. No obstant això, el fet de qüestionar-les permet obrir noves perspectives.

Text complet: Text complet