Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

De com l'àtom esdevé una peça de LEGO. Una visió crítica

Claudi Mans i Teixidó

Resum


Les analogies com a eines per explicar les propietats de les substàncies i els objectes s'usen des de l'antiguitat. En
l'article s'analitzen diversos treballs publicats recentment que proposen l'ús de peces de LEGO com a anàlogues
d'àtoms per tal de modelitzar l'estequiometria de reaccions químiques per part d'alumnes d'11 a 12 anys. S'analitzen
amb un cert detall les diverses concepcions errònies que aquesta analogia pot induir als estudiants sobre estructures
moleculars, cinètica i altres conceptes químics que l'analogia no permet explicar.

Text complet: Text complet