Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Coordenada de reacció?

Claudi Mans i Teixidó

Resum


S'analitzen els continguts del tema Cinètica química de diversos llibres de text de batxillerat i universitaris, on es detecten algunes contradiccions, principalment quan s'exposa el concepte energia d'activació, especialment en forma gràfica. Es proposa que en la didàctica del tema es distingeixi clarament entre el nivell macroscòpic, termodinàmic, i el nivell atomicomolecular, mecanístic. Es discuteixen conceptes que indueixen a confusió entre els dos nivells, com ara coordenada de reacció i camí de reacció.

Text complet: PDF