Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Contribucions de la investigació didàctica a l'ensenyament de la química basat en la modelització

Rosária Justi

Resum


Un dels grans reptes dels educadors químics del segle XXI deriva d'una qüestió àmplia: com es pot aconseguir que
l'ensenyament de la química es torni més autèntic? Amb la finalitat de discutir alguns aspectes relatius a aquesta
qüestió, es presenten algunes reflexions provinents de l'àrea de l'ensenyament de la química que són motiu d'atenció
entre els investigadors, simultàniament amb l'aprenentatge del contingut químic i amb el desenvolupament de certes
capacitats dels estudiants relacionades amb el fet de pensar des del punt de vista químic i d'expressar i discutir
idees amb l'objectiu de construir el coneixement dels estudiants. Aquestes investigacions van ser realitzades a classe,
en un context d'ensenyament fonamentat en la modelització.

Text complet: PDF