Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

A Química nos primeiros anos de escolaridade em Portugal : a dissoução em líquidos o trabalho investigativo

Isabel P. Martins, Rui Marques Vieira, Celina Tenreiro-Vieira

Resum


L'educació en ciències en els primers anys d'escolaritat, la qual inclou una iniciació a l'educació en química, s'ha d'orientar
en termes d'alfabetització científica, i per formar al professorat amb aquesta finalitat, el Ministeri d'Educació
portuguès va crear el Programa de Formació d'Ensenyament Experimental de les Ciències (PFEEC). Es van desenvolupar
guions didàctics com «Explorant materials... Dissolució en líquids». En aquest article es descriu l'estratègia didàctica
concebuda en aquest guió i es presenten dades recollides en classe durant la realització de treball pràctic investigador
per part dels alumnes (6-10 anys).

Text complet: PDF