Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Generación e identificación de gases inorgánicos a microescala

Graciela Edith Muller-Carrera, Adolfo Rivero-Muller

Resum


En aquest article es presenta una alternativa fàcil i econòmica a microescala per a la generació i la identificació dels
cinc gasos inorgànics (clor, amoníac, diòxid de sofre, diòxid de carboni i diòxid de nitrogen) i una reflexió respecte a
la seva utilització a les classes. El seu objectiu és reduir al mínim els perills i les dificultats en l'obtenció de gasos i
en la seva identificació. Els experiments es realitzen utilitzant càpsules Petri de plàstic, prèviament perforades al
centre de la tapa, on s'insereix una pipeta de plàstic amb la qual s'afegeix el reactiu en dissolució. La proposta de
treball s'ha utilitzat amb dos grups d'alumnes de secundària i d'universitat i, en ambdós casos, se n'ha valorat positivament
la implementació.

Text complet: PDF