Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Contribució del llenguatge al procés de modelització del canvi químic

Josep Lluís Estanya Viver, Mercè Izquierdo i Aymerich

Resum


Presentem alguns resultats d'una recerca sobre el procés de modelització d'un episodi (escalfar
sucre fins que es carbonitzi) portada a terme per alumnes d'educació secundària obligatòria
(ESO). Al llarg de la pràctica, se'ls va encoratjar a què reflexionessin sobre allò que feien
per tal d'explicar què passava. Havien de justificar els canvis de manera raonada i generalitzable
amb el llenguatge més acurat possible. Els documents que redactaven havien de reflectir
tant la discussió a classe com les aportacions fetes pel professor. D'aquesta manera, van comprendre
que, en escalfar el sucre, s'havia produït un canvi químic i que el sucre havia «desaparegut
».

Text complet: PDF