Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Simetria, una altra manera de mirar els materials

David Muñoz-Rojas

Resum


La simetria és un fenomen omnipresent a la natura, ja que es dóna a tots el nivells i escales:
des de l'univers considerat com un tot on la massa es divideix en matèria i antimatèria, fins
als propis àtoms, amb la seva particular distribució de la càrrega negativa al voltant del
nucli, passant pels éssers vius i els objectes inerts com ara els minerals i les molècules. En el
present article es proposa aprofitar aquesta omnipresència de la simetria per introduir el seu
estudi dins dels continguts pedagògics, ja que permet una millor comprensió i interrelació de
molts conceptes fonamentals en química i física, i explicar les propietats dels materials. Es
presenten els fonaments teòrics de la simetria restringida a dues dimensions i es suggereixen
recursos didàctics atractius, com els dibuixos de M.C. Escher.

Text complet: PDF