Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
2003: Núm.: 16 1457: supressió dels mals usos? Detalls   PDF
Rosa Lluch Bramon
 
2010-2011: Núm. 23 A la vora de l’aigua. Ports i fondejadors del litoral de Tarragona en època romana Resum   PDF
Isaías Arrayás Morales
 
2010-2011: Núm. 23 Acqua, sviluppo economico e istituzioni politiche nei mondo iberico e nell’Europa del nord. Un processo divergente? Detalls   PDF
Salvatore Ciriacono
 
2009: Núm.: 22 Agermanament, fraternitat, comunia o societat entre esposos: els altres contractes matrimonials de les notaries gironines (primer terç del segle XIV) Resum   PDF
Lídia Donat Pérez
 
1994: Núm.: 10 Agrarisme i gestió de la propietat al primer terç del segle XX. Un exemple significatiu: Jaume Maspons i Camarasa (1872-1834) Detalls   PDF
Jordi Planas i Maresma
 
1979: Núm.: 3 Agricultura d'especulació i crisi econòmica. El País Valencià durant els anys trenta (1930-1936) Detalls   PDF
Jordi Palafox Gamir
 
2010-2011: Núm. 23 Agriculture irriguée et petite hydraulique en Languedoc méditerranéen (XVIIe-XIXe siècles) Resum   PDF
Sylvain Olivier
 
2010-2011: Núm. 23 Aigua, agricultura i regadiu a la Catalunya contemporània, 1800-2010 Detalls   PDF
Ramon Garrabou Seguera, Josep-María Ramon-Muñoz
 
2004: Núm.: 17 Aigua i conflicte territorial. La Junta de Defensa de les Aigües del Mogent i altres afluents del Besòs (1910-1936) Detalls   PDF
Jordi Planas i Maresma
 
1979: Núm.: 3 Algunas reflexiones en torno a la utilización de los resúmenes generales de la Única Detalls   PDF
José Manuel Pérez García
 
2009: Núm.: 22 Alliance et lien social en Languedoc (XVIIe-XVIIIe s.) Resum   PDF
Elie Pélaquier
 
2004: Núm.: 17 Apreciació estètica del paisatge agrari: vers la construcció d'una teoria Detalls   PDF
Carmen Gràcia
 
2015: Núm. :27 Aprofitament de recursos i produccions en l’àmbit rural a la Catalunya medieval: aproximacions des de l’arqueologia Resum   PDF
Marta Sancho i Planas
 
2006: Núm.: 19 Aproximació a l'activitat pesquera a la regió de l'Empordà(segles XV-XVIII): adaptacions a un medi en constant transformació Detalls   PDF
Alfons Garrido, Joan Lluís Alegret
 
1983: Núm.: 4 Aproximació a l'actual pensament sociològic agrari Detalls   PDF
Eduardo Sevilla Guzmán, J. Luis Sevilla Guzmán
 
2001: Núm.: 14 Aproximació a l'estudi de les rutes transhumants entre Aragó i València durant l'Edat Moderna Detalls   PDF
José Luis Castán Esteban
 
1983: Núm.: 6 Aproximació a l'estudi dels conflictes senyorials a Catalunya (1751-1808) Detalls   PDF
Albert Cots i Castañé
 
2004: Núm.: 17 Aproximació bio-bibliogràfica Detalls   PDF
 
1983: Núm.: 4 Aproximació crítica a l'estudi dels espais prehistòrics Detalls   PDF
 
2014: Núm. 26 Arqueologia, viticultura i consum de begudes alcohòliques: els primers vins de Catalunya (segles VII-VI aC) Resum   PDF
Samuel Sardà Fabra
 
1979: Núm.: 3 Art de conró compost per Montserrat Fontanet del lloc de Llorito, òlim conductor de son Juan Arnau, y de la Porrasa; mayoral de Massanella, de Lloseta y de son Sanct Juan, segons lo estil de Mallorca, 1747 Detalls   PDF
Catalina Martínez, M. Dolors Juncosa
 
2004: Núm.: 17 Assembleistes, diputades i procuradores: dones en la res pública a l'Espanya del segle XX Detalls   PDF
Montserrat Duch i Plana
 
2015: Núm. :27 Assentaments i espais agraris medievals al Baix Ebre i al Montsià: una anàlisi diacrònica Resum   PDF
Ramon Martí Castelló, Joan Negre Pérez
 
2014: Núm. 26 Associacionisme i mobilització dels boters: Catalunya, 1871-1887 Resum   PDF
Ramon Arnabat
 
1979: Núm.: 2 Èxode rural i problemàtica demospacial a Catalunya (1860-1970) Detalls   PDF
Tomàs Vidal i Bendito
 
1 - 25 de 320 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>