Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Miscel·lània

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Consell editorial

REVISTA FUNDADA PER
Emili Giralt i Raventós

DIRECCIÓ
Rosa Congost i Colomer (Universitat de Girona)
Llorenç Ferrer i Alòs (Universitat de Barcelona)

CONSELL DE REDACCIÓ
Rafael Aracil i Martí (Universitat de Barcelona)
Josep Colomé i Ferrer (Universitat de Barcelona)
Jaume Dantí i Riu (Universitat de Barcelona)
Santi Ponce i Vivet (Universitat de Vic)
Joaquim M. Puigvert i Solà (Universitat de Girona)
Antoni Riera i Melis (Universitat de Barcelona)
Enric Vicedo i Rius (Universitat de Lleida)

SECRETÀRIA
Lola Harana