Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dossiers agraris

ISSN electrònic: 2013-9772

ISSN paper: 1135-2108

Dossiers agraris és una revista de publicació aperiòdica de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Cada número de Dossier agraris és una monografia sobre una problemàtica referent a l'agricultura catalana —en el sentit més ampli—, tractada en un congrés o una jornada que han organitzat o en què han participat els diferents grups i seccions de la ICEA.

Vol. , Núm. (2017): 19 : La varietat garnatxa negra


Portada