Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2011

Consultes
Fauna benèfica dels insectes plaga en el cultiu de la vinya a Catalunya
Josep I. Izquierdo i Casas
89
Determinación de dioxinas, furanos y policlorobifenilos coplanares en fangos de depuradora: evaluación del impacto ambiental de su aplicación en suelos
Ethel Eljarrat Esebag
85
Enemics naturals de plagues als conreus de fruita de llavor a Catalunya
Jesús Avilla Hernández, R. Torà, Marià Vilajeliu i Serra, M. J. Sarasúa
72
Parasitoides i depredadors en el conreu del presseguer a Tarragona
Bàrbara Celada Grouard
63
Tecnología de poscosecha, calidad de los productos, trazabilidad
Enrique Moltó, Florentino Juste
54
Els enemics naturals de les plagues dels cultius de cereals a Catalunya
Matilde Eizaguirre Altuna, Xavier Pons i Fernández
50
Fauna útil trobada en els cultius d'horta de Catalunya
J. Riudavets, Judit Arnó i Pujol, Ramon Albajes Garcia, Josep I. Izquierdo i Casas, Cristina Castañé, Rosa Gabarra i Ambert, Òscar Alomar
47
Contaminació de sòls per activitats industrials a la conca mitjana del riu Besòs
J. C. Tàpies, Montserrat Folch Sánchez, Andrés Navarro Flores, Luis Rivero Marginedas, Albert Casas i Ponsatí, Amparo Cortés Lucas, José María Carmona Pérez, Xavier Font Cisteró, Víctor Pinto Miguel
44
Impacto de la actividad agrícola sobre el aporte de metales pesados en suelos del Parque Natural de la Albufera de València
Rafael Boluda Hernández, Eugenio Gimeno-García, Vicente Andreu Pérez
42
Mineralització de la fracció organiconitrogenada dels adobs orgànics : possibles vies per a la seva estimació
Josep Saña i Vilaseca
40
Biología de los enemigos naturales de las plagas de cítricos y efectos de los productos fitosanitarios
José Manuel Llorens Climent
37
Fauna útil a l'olivera
Bàrbara Celada Grouard
29
Les Pèrdues de N2O del sòl
Maria Assumpta Gispert Negrell
25
El Picapoll a Catalunya i el Bages : notes històriques
Jaume Plans i Maestra, Llorenç Ferrer i Alòs
25
Relació d'organismes útils trobats en diferents cultius a Catalunya
Carles Ticó, Jordi Ticó i Maluquer, Marc Fíguls Soler
24
Viticultura i sòls amb especial referència al Bages
Jaume Boixadera i Llobet
22
Resultat d'una prospecció de sòls agrícoles i forestals a la comarca del solsonès. Nivells de metalls pesants observats
Miquel Arán i Mayoral
21
Lixiviació de nutrients i producció de maduixot. Efectes del maneig de la fertirrigació
M. Tió, R. Muñoz, Josep Oriol Marfà i Pagès, C. López
19
Composició fisicoquímica i valor fertilitzant del purí de porc procedent d'explotacions porcines de la comarca del Pla d'Urgell
M. Carme Torres, Judith Navés
19
Relacions entre els nivells de metalls pesants en els sòls i les aigües subterrànies a la conca mitjana del riu Besòs
J. C. Tàpies, Montserrat Folch Sánchez, Andrés Navarro Flores, Luis Rivero Marginedas, Albert Casas i Ponsatí, Amparo Cortés Lucas, José María Carmona Pérez, Xavier Font Cisteró, Víctor Pinto Miguel
18
Seguiment del contingut de nitrats al sòl i en planta en parcel·les comercials de panís al Pla d'Urgell
Josep M. Villar, P. Villar
16
Plagues dels cítrics i els seus enemics naturals trobats a les comarques del Baix Ebre i el Montsià
Maite Martínez, Jose Miguel Fibla Queralt
13
La clonació dels animals domèstics: evolució recent i aplicacions potencials
Yvan Heyman
12
Producció d'arbres i arbusts ornamentals a Catalunya. Producció, disponibilitat i aplicació de l'arbre autòcton
Teresa Adserias i Sans, Josep Montaner i Giró, Josep M. Vives de Quadras, Lluís Masvidal i Calpe, Francesc Barberà i Carré, Miquel Plana i Mateo
12
Situació actual del control biològic del minador dels cítrics (Phyllocnistis citrella stainton) a Catalunya
Valentí Marco i Sanz
12
Aplicació de biosòlids i continguts d'elements potencialment tòxics en sòls de l'est de Girona
M. Carbó, Rafael Mujeriego Sahuquillo, L. Sala
11
La Industrialización, el comercio y el consumo de la carne de vacuno en España
Luis Ferrer Falcón
11

«Els 30 articles més consultats al 2012 Els 30 articles més consultats al 2010 »