Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Biología de los enemigos naturales de las plagas de cítricos y efectos de los productos fitosanitarios
José Manuel Llorens Climent
484
Tecnología de poscosecha, calidad de los productos, trazabilidad
Enrique Moltó, Florentino Juste
122
Determinación de dioxinas, furanos y policlorobifenilos coplanares en fangos de depuradora: evaluación del impacto ambiental de su aplicación en suelos
Ethel Eljarrat Esebag
77
Fauna benèfica dels insectes plaga en el cultiu de la vinya a Catalunya
Josep I. Izquierdo i Casas
75
Degradació, contaminació i restauració de sòls: paper de les ciències del sòl
Jaume Boixadera i Llobet, Amparo Cortés Lucas
63
Contaminació de sòls per activitats industrials a la conca mitjana del riu Besòs
J. C. Tàpies, Montserrat Folch Sánchez, Andrés Navarro Flores, Luis Rivero Marginedas, Alberto Casas Ponsati, Amparo Cortés Lucas, José M. Carmona Pérez, Xavier Font Cisteró, Víctor Pinto Miguel
49
Producció d'arbres i arbusts ornamentals a Catalunya. Producció, disponibilitat i aplicació de l'arbre autòcton
Teresa Adserias i Sans, Josep Montaner i Giró, Josep M. Vives de Quadras, Lluís Masvidal i Calpe, Francesc Barberà i Carré, Miquel Plana i Mateo
47
Enemics naturals de plagues als conreus de fruita de llavor a Catalunya
Jesús Avilla Hernández, R. Torà, Marià Vilajeliu i Serra, M. J. Sarasúa
47
Els enemics naturals de les plagues dels cultius de cereals a Catalunya
Matilde Eizaguirre Altuna, Xavier Pons i Fernández
44
Vinificacions de la malvasia de Sitges
Anna Baqués Almirall
43
Impacto de la actividad agrícola sobre el aporte de metales pesados en suelos del Parque Natural de la Albufera de València
Rafael Boluda Hernández, Eugenio Gimeno-García, Vicente Andreu Pérez
41
Parasitoides i depredadors en el conreu del presseguer a Tarragona
Bàrbara Celada Grouard
37
El Picapoll a Catalunya i el Bages : notes històriques
Jaume Plans i Maestra, Llorenç Ferrer i Alòs
35
La clonació dels animals domèstics: evolució recent i aplicacions potencials
Yvan Heyman
28
Mineralització de la fracció organiconitrogenada dels adobs orgànics : possibles vies per a la seva estimació
Josep Saña i Vilaseca
27
Composició fisicoquímica i valor fertilitzant del purí de porc procedent d'explotacions porcines de la comarca del Pla d'Urgell
M. Carme Torres, Judith Navés
23
Apunts sobre la història de la Malvasia a Sitges
Roland Sierra i Farreras
22
Alternativa als mètodes tradicionals per a l'anàlisi de metalls pesants al sòl
M. T. Pinent
22
La Malvasia de Sitges en el món de les malvasies
Enric Bartra Sebastian
21
Fauna útil a l'olivera
Bàrbara Celada Grouard
19
Plagues dels cítrics i els seus enemics naturals trobats a les comarques del Baix Ebre i el Montsià
Maite Martínez, Jose Miguel Fibla Queralt
18
Relacions entre els nivells de metalls pesants en els sòls i les aigües subterrànies a la conca mitjana del riu Besòs
J. C. Tàpies, Montserrat Folch Sánchez, Andrés Navarro Flores, Luis Rivero Marginedas, Alberto Casas Ponsati, Amparo Cortés Lucas, José M. Carmona Pérez, Xavier Font Cisteró, Víctor Pinto Miguel
17
Desenvolupament d'una metodologia per a la millora de les recomanacions en la fertilització nitrogenada dels cereals d'hivern. (II) Cereals d'hivern a les comarques de Barcelona i Girona
Jaume Boixadera i Llobet, Jaume Sió, Narcís Teixidor i Albert, Joan Serra
14
Selecció clonal i sanitària de la varietat picapoll blanc a la denominació d'origen Pla de Bages
Santiago Mínguez i Sanz, Lluís Giralt i Vidal, Carme Domingo i Gustems
13
Seguiment del contingut de nitrats al sòl i en planta en parcel·les comercials de panís al Pla d'Urgell
J. M. Villar, P. Villar
13
Fauna útil trobada en els cultius d'horta de Catalunya
J. Riudavets, Judit Arnó i Pujol, Ramon Albajes Garcia, Josep I. Izquierdo i Casas, Cristina Castañé, Rosa Gabarra i Ambert, Òscar Alomar
13
Relació d'organismes útils trobats en diferents cultius a Catalunya
Carles Ticó, Jordi Ticó i Maluquer, Marc Fíguls Soler
12

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »