Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Evolució de l'agricultura de la comarca del Maresme en els darrers cent anys

Ramon Badosa Castany

Resum


És una opinió generalitzada que l'agricultura de la comarca del Maresme ha estat els darrers anys la capdavantera de l'Agricultura de Catalunya. Però, es pot considerar encertada, aquesta opinió? Quins motius indueixen a aquesta afirmació? Quina és la situació actual? Quins fets objectius han comportat que l'agricultura del Maresme arribés a aquesta situació?
En aquesta comunicació anirem descrivint i analitzant la situació de l'agricultura de la comarca al llarg dels anys i els factors que han anat provocant tots els canvis, sobretot tecnològics.
Si ens avancem al desenvolupament de la comunicació, els factors influents són nombrosos i molt variats:
Fets històrics previs: experiència en cultius hortícoles i vitícoles. Tradició exportadora.
Qualitats humanes dels pagesos: inquietuds emprenedores, capacitat de reacció davant d'adversitats, vocació sindicalista i d'associació.
Climatologia de la comarca: clima benigne.
Situació estratègica: proximitat de Barcelona i la seva àrea, comarca periurbana.
Característiques físiques: orografia (planes protegides per les muntanyes, edafologia (sòls sorrencs, molt aptes per a cultius hortícoles) i hidrologia (absència de corrents d'aigua de cabal regular, aigües subterrànies).
Bones infraestructures de comunicacions (autopistes, carreteres, ferrocarrils).
Conjuntura econòmica del país i del món: globalització, entrada a la CEE, crisis econòmiques.
Agents externs: invasió de plagues i malalties de les plantes, accidents meteorològics (glaçades, nevades, tempestes i ventades, sequeres).
Influència de tecnologies externes (nous cultius, varietats, noves tècniques).
Mercats destinataris de les produccions: contínua evolució de la demanda, preus.
Necessitat d'adaptació a les normatives administratives i comercials i decisions polítiques.

Text complet: Text complet