Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Paper del laboratori agroalimentari

Mireia Medina Sala, Immaculada Alsina Riu, Manel Aragay Beneria, Jaume Bosch Collet, Josep Garcia Monjo, Pilar Rodríguez Martínez

Resum


El Laboratori Agroalimentari, creat ja fa més de tres dècades com a eina de suport als serveis d'extensió agrària en els seus inicis i, posteriorment, orientat al control analític oficial dels mitjans de producció i dels productes agroalimentaris, ha contribuït en aquest període a la transformació de la producció agrícola i ramadera des del punt de vista de la millora de la qualitat i la seguretat.
Al llarg de la història del laboratori, hi ha hagut diferents exemples que demostren que la seva tasca ha estat clau per incidir en la innovació de l'agricultura i la ramaderia catalana.
Des del punt de vista de la qualitat de la producció ramadera cal destacar la implantació de la tècnica de reflectància d'infraoig proper (NIR) al laboratori, una eina fonamental per establir la formulació de les racions que varien en funció de les espècies, edat i sexe, de l'etapa vital, la finalitat productiva i l'estat de salut.
Des del punt de vista de la seguretat alimentària, cal destacar que l'ús de substàncies anabolitzants en la producció animal era una pràctica molt estesa. Però no va ser fins que es va començar a fer un control analític específic des del Laboratori Agroalimentari, que es va desenvolupar la metodologia analítica per fer front a les anàlisis en pinso i aigua, orina i ull, fetge i teixit muscular per HPLC/DAD, que van deixar d'utilitzar-se.
El laboratori també intervé en el camp mediambiental de la producció ramadera.
En ple segle xxi, els sistemes d'inspecció i control s'han hagut d'adaptar per donar una resposta adequada a les demandes de la societat. En aquest sentit, els laboratoris han fet, i fan, un gran esforç des del punt de vista tecnològic adquirint instrumental analític específic i dotant-se d'eines de gestió específiques. A més, amb l'exigència de garantir la competència tècnica s'ha implantat i acreditat un sistema de qualitat estandarditzat i harmonitzat internacionalment (norma ISO17025).
Finalment, cal destacar la contribució de la tècnica analítica sensorial per a la millora de la qualitat de la producció oleícola del territori català i, en aquest sentit, el paper clau del panell de tast d'olis verges d'oliva de Catalunya, integrat funcionalment
al Laboratori Agroalimentari.

Text complet: Text complet