Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Divulgació vitícola a Catalunya en el període 1980-2010

Agustí Villarroya i Serafini

Resum


En els trenta anys del període 1980-2010, la viticultura catalana ha sofert nombroses i importants transformacions tant en el conreu com en l'elaboració, comercialització i valoració dels vins i caves.
En aquest període s'ha passat d'una viticultura de ceps conreats en vas a una de ceps emparrats, cosa que ha permès una mecanització integral del conreu. S'ha passat també d'una viticultura basada, exclusivament, en varietats tradicionals a una viticultura que ha incorporat un gran nombre de varietats foranes de prestigi i qualitat, que ha permès diversificar el ventall de vins i adaptar-lo a un mercat més ampli. L'important creixement de les anomenades viticultures sostenibles (producció integrada, ecològica o biodinàmica), la inscripció pràcticament total de la superfície vitícola a règims de denominacions d'origen, la recuperació de varietats tradicionals en vies d'extinció o la introducció de noves tècniques de conreu són també canvis fonamentals de la viticultura en el període esmentat.
Aquests canvis soferts per la viticultura no són exclusius de Catalunya ni motivats només per unes mesures o actuacions polítiques concretes. Tot i així, les actuacions en el camp de l'assessorament, la divulgació, l'experimentació i la formació realitzades per la Generalitat, amb actuacions directament del Departaments d'Agricultura (SEA, SAEMA, STT, SIA, SSV, INCAVI, IRTA... ) o coordinant serveis públics amb institucions i organismes privats, han contribuït a garantir l'homogeneïtat i rapidesa d'aquest procés, que la viticultura catalana ha realitzat amb èxit.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant les transferències en les matèries d'assessorament, divulgació i formació que van possibilitar l'aprovació de la Constitució i l'Estatut d'autonomia en el període 1978-1981, va endegar un conjunt d'actuacions pròpies, com la creació de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i donà continuïtat a d'altres ja desenvolupades pel Ministeri d'Agricultura (extensió i capacitació agrària, protecció dels vegetals... ).
En aquestes actuacions s'han desenvolupat mitjans i tècniques com: xerrades de divulgació i demostracions de noves tècniques o de maquinària; experimentació de l'adaptació de portaempelts i viníferes foranes amb implantació de vinyes experimentals; selecció clonal de les viníferes més conreades a Catalunya, entre d'altres. En aquestes actuacions s'han utilitzat diferents mitjans i tècniques de divulgació: xerrades monogràfiques, jornades temàtiques, cursos continuats, fulletons divulgadors, publicacions periòdiques (Catalunya Rural i Agrària, dossiers tècnics), programes radiofònics, serveis d'avisos (contestadors telefònics, Internet... ).
Les actuacions en matèria de divulgació, assessorament i transferència tecnològica queden reflectides des de l'any 2001 en els plans anuals de transferència tecnològica.

Text complet: Text complet