Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'Arqueologia del sumoi

Isidre Pastor i Batalla

Resum


Els treballs de contextualització històrica de qualsevol varietat autòctona tradicional
requereixen poder disposar de dades que permetin estudiar-ne l'evolució al llarg dels anys. Amb aquesta finalitat, es presenta un programa de recerca sobre el sumoi, que inclou una proposta
d'actuació centrada en l'aplicació del mètode
de registre arqueològic. Els estudis sobre àmbits territorials concrets, a partir dels resultats obtinguts
en les anàlisis bioarqueològiques de mostres
obtingudes en contextos arqueològics, han de permetre aprofundir en el coneixement de l'abast i l'entitat del seu conreu, l'explotació i la producció.
Aquests factors són determinants per recuperar
i donar valor a aquesta varietat.

Text complet: PDF