Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Influència de la tècnica de concentració de mostos en la varietat trepat

Fina Capdevila, Margarita Vilavella Araujo, Miquel Cantó, Salvador Guardiola, Santiago Mínguez i Sanz

Resum


Existeixen una sèrie de factors edafoclimàtics
que poden conduir a una
falta de maduresa del raïm. Per a corregir
aquest problema la legislació europea
vigent permet una sèrie de pràctiques
perfectament controlades com
són, per exemple, l'ús de mostos concentrats
rectificats (MCR) i l'autoenriquiment
parcial de mostos. L'objecte
d'aquest treball ha estat fer una avaluació
de les possibilitats de l'aplicació de
la concentració parcial de most mitjançant
evaporació al buit. Del most de
partida obtingut de la varietat trepat es
van fer tres alíquotes, una d'elles es va
concentrar parcialment fent servir el
concentrador per evaporació al buit,
l'altra es va enriquir amb mcr i la tercera
es va deixar com a testimoni. Respecte
als paràmetres enològics clàssics en els vins, es pot dir que en general no
s'observen diferències importants entre
els tres lots. Respecte al color s'observa
una petita millora i també en el contingut
en polifenols per als vins obtinguts
a partir de la concentració parcial del
most. Els resultats obtinguts en les successives
veremes (del 2004 al 2007) posen
de manifest que la concentració
parcial de mostos per evaporació al buit
és una tècnica vàlida i d'interès per a
les bodegues per a poder concentrar els
seus propis mostos mantenint la tipicitat
dels seus vins.

Text complet: PDF