Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Del registre al gest. Punts crítics en la traducció d'òpera italiana al català i al castellà

Miquel Edo i Julià

Resum


El present article posa damunt la taula els defectes principals que es poden observar en la traducció i subtitulació d’òpera italiana al català i al castellà tal com s’ha desenvolupat en aquestes darreres dècades i continua desenvolupant-se avui dia. Denuncia, primerament, una dificultat generalitzada per a mantenir un registre literari alt; en segon lloc, les mancances de molts traductors en el coneixement de la llengua italiana antiga i, en tercer lloc, les incoherències entre text de la traducció, text cantat i kinèsica teatral derivades de la falta de coordinació entre els diversos responsables de l’espectacle o del producte audiovisual

Text complet: PDF