Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Fronteres dins el context espanyol. Barreres o ponts per a la cooperació sanitària?

Xavier Oliveras González, Juan Manuel Trillo Santamaría

Resum


Les fronteres delimiten sistemes politicoadministratius amb normes i pràctiques pròpies en diverses matèries. En relació amb l’assistència sanitària transfronterera, en el present article, s’hi mostra que, en certs contextos, com ara el d’un estat semifederal com l’espanyol, els problemes i les solucions a les fronteres externes (entre estats) i les internes (entre comunitats autònomes) són semblants. En primer lloc, s’hi analitza la cooperació a les exteriors; després de repassar el marc normatiu comunitari i espanyol, s’hi aborda un estudi de cas, el de la Cerdanya (frontera entre Espanya i França). A continuació, s’hi analitza la cooperació horitzontal de les comunitats autònomes, el Sistema Nacional de Salut i els fons destinats a equilibrar la despesa entre les administracions regionals. Dos estudis de cas (les relacions, des del punt de vista sanitari, entre Catalunya i Aragó, així com entre la Rioja i el País Basc) il·lustraran les tensions i les negociacions entre governs autonòmics, que conduïren
a la recerca d’una solució en el marc general de l’Estat.

Text complet: PDF