Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Mapatge elicitiu de conflictes: una eina pràctica per al treball per la pau

Josefina Echavarría Alvarez

Resum


Aquest article presenta l’eina del mapatge elicitiu de conflictes (MEC), desenvolupada per Wolfgang Dietrich (2012, 2013, no publicada) a la Càtedra UNESCO i Programa de Mestratge d’Estudis de la Pau de la Universitat d’Innsbruck, que cerca de posar en pràctica la filosofia de la pau transracional i l’art de la mediació elicitiva de conflictes. Aquest darrer es basa en el principi rector que la transformació elicitiva no desplega o ofereix una solució de contingut per a un episodi de conflicte, sinó que proporciona un espai segur per a les parts al qual puguin elaborar canvis en les seves relacions seguint els horitzons de la seva pròpia intel·ligibilitat. En aquest context, la importància pràctica del MEC no rau en la creació de mètodes o receptes prescriptives, perquè la transracionalitat i la mediació elicitiva descarten aquests instruments, sinó en donar suport a les parts en conflicte per trobar unes guies i reconèixer noves vies d’acció concretes dins el seu propi context. Llegit en combinació amb l’article de Dietrich, també publicat en aquest número, i inspirat metodològicament pel mapatge mental, aquesta aportació explora camins pràctics perquè els mediadors elicitius de conflictes puguin trobar un punt d’accés a l’anàlisi de conflictes i cercar orientació en la realitat complexa dels temes, les capes i els nivells. L’objectiu és mostrar els passos que els mediadors elicitius i els equips de facilitació poden emprendre per a crear les possibilitats i les vies d’acció que permetin de recuperar l’equilibri dinàmic del sistema conflictiu.


Text complet: PDF (English)