Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La formació en gestió de conflictes i la manera en què aquesta canvia els conflictes al lloc de treball: un cas pràctic qualitatiu

Elisabeth Mikkelsen

Resum


Hi ha moltes organitzacions que ofereixen formació en gestió de conflictes tant al personal com als directius, però es fa molt poca recerca per a determinar els canvis que aquesta formació provoca. Utilitzant un marc d'anàlisi interpretativa, es va estudiar un cas qualitativament per tal d'entendre la manera en què la interpretació dels conflictes canviava quan aquests es veuen des de la perspectiva del personal i els directius d'una organització sense ànim de lucre que va participar en la formació en gestió de conflictes. L'estudi d'aquest cas es va estructurar com una recerca longitudinal i el mètode de recerca principal va ser el treball de camp etnogràfic. La formació va fer de catalitzador per al desenvolupament de noves interpretacions sobre els conflictes al lloc de treball. Aquestes incloïen el reconeixement incremental dels conflictes al lloc de treball, el reconeixement de l'existència de relacions interdependents i inscrites en el context dins els conflictes interpersonals i l'ús de la resistència activa dins un grup ocupacional subordinat. En canvi, en els casos en què les bases estructurals de perpetuació van romandre intactes, la formació no va provocar cap canvi en els conflictes. Aquest estudi va permetre assenyalar la qüestió de la incrustació del conflicte en el teixit social de l'organització. Una de les implicacions pràctiques d'aquest estudi va ser que actualment es recomana als formadors en gestió de conflictes que, a l'hora d'elaborar programes de formació, donin més importància a les dimensions estructurals del conflicte i a la seva gestió organitzacional.


Text complet: PDF