Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El periodismo multiplataforma de TV3 en Facebook sobre el 9-N: ¿prácticas intermedia o transmedia?

Geane Alzamora

Resum


Aquest estudi busca comprendre fins a quin punt s'assumeix una configuració
transmèdia o de mitjans tranversals en un tema tractat o és un cas típic de dinàmica de
col·laboració entre el periodisme multiplataforma practicat per TV3, en associació amb el
seu canal de notícies 3/24, al voltant del tema de la sobirania de Catalunya, el novembre
de 2014. Els procediments metodològics es basen en l'observació sistemàtica de les
accions comunicatives de TV3 i del canal 3/24 que van aparèixer a Facebook sobre el 9-N,
designació social de la consulta popular feta a Catalunya el 9 de novembre de 2014 sobre
la sobirania de la regió. En aquest període es van examinar també els comentaris i els
enllaços al voltant d'aquestes publicacions, tots referents a l'especial informatiu
multiplataforma 9-N, la votació, produït per TV3 i el canal 3/24 el 9 de novembre de
2014. Aquest especial informatiu va obtenir una gran audiència a TV3 i al canal 3/24, laqual cosa fa palesa la rellevància de les estratègies editorials adoptades, a les quals
remeten, amb diversos graus, els prefixos multi-, inter- i trans-. Concloem que la
dinàmica intermèdia va ser la predominant en l'escenari multimediàtic investigat, encara
que aquest va ser transmediàtic en alguns casos, com les publicacions sota les etiquetes
#9NTV3 i #9N.

Text complet: Text complet