Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Anàlisi comunicativa de la crisi de les aigües Eden en els principals mitjans de comunicació impresos i digitals

Joan Molist Badiola

Resum


Els mitjans de comunicació tenen com a funció principal informar de fets que es
produeixen de forma que s'adeqüi en el major grau possible als principis de l'ètica
periodística. En els casos de crisis sanitàries, com que es posa en risc el bé més preuat
del receptor, es genera una necessitat més accentuada de rebre informació respecte als
fets que succeeixen. Els mitjans tenen el deure d'emetre aquesta informació de la forma
menys alarmista possible i d'acord amb els fets que realment es produeixen. D'acord
amb això, aquest article estudia, segons una anàlisi qualitativa de diversos factors, l'ètica
periodística i la qualitat dels principals mitjans de comunicació de Catalunya respecte de
la crisi alimentària que es va produir l'abril de 2016 pel consum d'aigua embotellada a
Barcelona i ciutats pròximes.

Text complet: Text complet