Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Información sobre videojuegos como ámbito de especialización peridodística

Sílvia Martínez Martínez

Resum


El videojoc ha adquirit un paper destacat en la societat actual i exerceix un creixent
impacte en distints àmbits: econòmic, cultural, social i individual. Són diversos els
indicadors que certifiquen la importància present del videojoc, entre els quals destaquen
les xifres del consum i penetració, i que justifiquen un interès informatiu creixent.
L'objectiu d'aquesta investigació és determinar el grau d'especialització i protagonisme
atorgat a la informació sobre videojocs en les versions digitals dels diaris espanyols
generalistes. Per això en aquest estudi s'analitza la presència d'espais o nivells
d'especialització (canals, especials, suplements, seccions), la visibilitat que s'atorga a
aquesta informació, la mitjana d'impactes i el perfil d'autor que els signa.

Text complet: Text complet