Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Configuració de la premsa valencianista democràtica (1976-1987)

Francesc Martínez Sanchis

Resum


La fi del sistema repressor franquista contra la cultura valenciana va crear un ambient
favorable al desenvolupament de la premsa en català. Durant la transició democràtica i la
primera legislatura autonòmica, entre 1976 i 1987, van nàixer al País Valencià 112 revistes
escrites en català o bilingües amb un ús preferent d'aquesta llengua, que configuren la
primera premsa valencianista de la democràcia. Per analitzar-la hem realitzat una recerca
en tretze centres hemerogràfics i arxius. Això ha permés fer un estudi bibliomètric del
sector per a determinar-ne les característiques. Una de les conclusions d'aquest article
és que aquestes publicacions no van consolidar un mercat normalitzat, tant de lectors
com publicitari, ni tampoc han estat determinants en la normalització lingüística.
Aquests mitjans de comunicació van sofrir entrebancs polítics i econòmics en un context
històric enterbolit per l'anomenada Batalla de València i el regionalisme conservador
conegut com a blaverisme, que qüestiona la unitat de la llengua catalana i la seua normalització.

Text complet: Text complet