Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Evolución de la prensa femenina en España: de La Pensadora Gaditana a los blogs

María Isabel Menéndez Menéndez, Mònica Figueras Maz

Resum


Malgrat que la premsa femenina té una llarga tradició a Espanya, hi ha molt poca literatura científica que l'investigui. Avui, premsa digital i premsa tradicional intenten coexistir, d'aquí la pertinència d'estudiar-ne l'evolució, des del seu naixement fins a l'actualitat, per reflexionar sobre els canvis que poden esdevenir-se. En aquest article s'analitza l'evolució de la premsa femenina comercial a Espanya a partir de dos dels seus
elements constitutius: el contingut temàtic basat en la feminitat normativa i l'ús d'estratègies discursives captatives basades en l'estil implicatiu. A partir d'aquestes dues característiques s'aborda una anàlisi de la història i l'actualitat, i s'afegeixen en aquesta última fase els blogs de moda, que semblen convertir-se en el relleu de la premsa femenina. La diferència ara està en qui decideix què és allò femení; les usuàries, i no només empreses, tenen capacitat per intervenir. L'anàlisi ha partit dels resultats empírics d'anteriors treballs de les autores així com dels treballs d'autors i autores que han investigat aquestes publicacions.

Text complet: PDF