Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Servicios y contenidos audiovisuales para las plataformas digitales: análisis de las estrategias de diversificación cross-media

María Isabel Villa Montoya

Resum


En un entorn digital i convergent on cada vegada és més fàcil distribuir continguts
audiovisuals mitjançant diferents plataformes, les organitzacions de televisió pública
estan cridades a desenvolupar estratègies per aprofitar les oportunitats del mercat i
eliminar els riscos derivats dels processos de transformació del sector audiovisual al segle XXI. En aquest article s'analitza el cas de Televisió de Catalunya (TVC) atenent a la
seva estratègia de diversificació cross-media a diferents nivells. Primer, s'identifiquen els
serveis audiovisuals implementats en resposta a la introducció dels nous sistemes
d'emissió digitals. En segon lloc, s'examina la graella televisiva i la seva derivació a
l'entorn cross-media. Per últim, es considera la diversificació dels continguts i serveis
audiovisuals a partir d'una anàlisi comparada de Club Super3, 3xl.cat, Loops! i Ritmes.clips,
quatre programes dirigits al públic infantil i juvenil que destaquen per presentar un alt nombre de productes multiplataforma.

Text complet: PDF