Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dues dècades de comunicació científica: anàlisi bibliomètrica de les revistes de la Societat Catalana de Comunicació (1989-2009)=Two decades of scientific communication: a bibliometric analysis of the journals of the Catalan Comunication Society (1989-2009)

David Fernández-Quijada

Resum


Mitjançant un recompte bibliomètric i una anàlisi temàtica basada en el tesaurus de la
UN ESCO , aquest article caracteritza la producció científica publicada per les revistes de la
Societat Catalana de Comunicació entre 1989 i 2009. S'analitzen 498 articles per a obtenir
una caracterització d'aquesta producció, i s'estableixen tres clars períodes d'evolució
d'aquestes publicacions. Formalment, s'observa una escassa coautoria i un predomini,
matisat segons les publicacions, de la publicació en llengua catalana. Els resultats també
quantifiquen els temes principals i secundaris, els sectors estudiats i els àmbits teòrics a
què es fa referència, així com l'evolució d'aquests paràmetres al llarg dels tres períodes
identificats.

Text complet: PDF