Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'Estratègia del desplaçament

Jordi Balló i Fantova

Resum


La manca de recerca dificulta la ideació de nous formats a l'interior d'una mateixa
institució audiovisual. Algunes experiències renovadores són fruit de la confluència entre
institucions de naturalesa diferent que en creuar-se són capaces de proposar resultats
renovadors, encara experimentals. Ens fixem en l'experiència del cinema exposat,
confluència entre la institució museística i la cinematogràfica, que ha creat nous
referents internacionals, com ara les correspondències fílmiques entre cineastes. La
voluntat de visualitzar la participació dels ciutadans en els programes, com a
contribuïdors actius i no com a simples consumidors, ha analitzat també l'encreuament
entre les pràctiques de filmació domèstica a Internet i la televisió convencional,
especialment en el camp dels debats electorals. El protagonisme de la imatge amateur
en les revoltes àrabs certifica la credibilitat d'aquesta imatge precària enfront de la
professional. I finalment s'analitzen les experiències d'encreuament entre la ficció a
Internet i el cinema i la televisió, que està obrint noves possibilitats en les formes de
produir. La conclusió: una estratègia de desplaçament i d'hibridació ajuda en aquest
moment a una renovació dels formats basats en la creativitat i la recerca.

Text complet: PDF