Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Arxivament automàtic de l’autor/a

 

Accés lliure diferit

Els continguts d’aquesta revista estaran disponibles en format d’accés lliure 6 mes o mesos després de la publicació d’un número.

 

Objectius i temàtica

La revista COMPRENDRE té com un del seus trets d’identitat ser un lloc de debat filosòfic d’alta qualitat acadèmica, dirigit a un públic universitari internacional, al voltant dels eixos intel•lectuals i les àrees temàtiques que l’han caracteritzada des del seu naixement en 1999. Epistemologia, metafísica, lògica, antropologia, historia de la filosofia, ètica, filosofia de la ciència, hermenèutica o estètica, entre d’altres, són els territoris a l’estudi del quals la nostra revista obre les seves pàgines.

 

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes Crítiques

S'acceptaran notes que plantegin un estat de la qüestió o que discuteixin algun problema concret al voltant d'un llibre recentment publicat o d'n grup d'obras d'un autor. La seva extensió no podrá sobrepassar les 6000 paraules.

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Comentari bibliogràfic

Aquest secció acull treballs de mitjana extensió (máx. 6.000 paraules) que siguin una revisió crítica, a la manera d'una ressenya amliada, d'alguna obra filosòfica recent. No serà avaluada externament ni serà associada, per tant, a les seccions d'articles o notes crítiques.

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Número complet

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Els originals rebuts se sotmetran anònimament a l’informe de dos especialistes externs designats pel Consell de Redacció, el qual es reserva el dret de publicació. Els avaluadors són escollits en funció de l'àrea temàtica i de la llengua utilitzada de les col·laboracions entre professors universitaris estatals o internacionals. Es comunicarà raonadament als autors l’acceptació o el rebuig del seus treballs en el termini màxim de sis mesos.

 

Freqüència de publicació

La revista es publica dues vegades a l'any, al final de cada semestre natural.

 

Equip Editorial

Director

Armando Pego Puigbó (Universitat Ramon Llull)


Consell de redacció

Mauricio Beuchot (UNAM, Mèxic)

Ignasi Boada Sanmartín (Universitat Ramon Lull)

Antoni Bosch-Veciana (Universitat Ramon Lull)

Miguel García-Baró (Universidad Pontificia de Comillas)

Alejandro Llano Cifuentes (Universidad de Navarra)

Carles Llinàs Puente (Universitat Ramon Lull)

Ignasi Roviró Alemany (Universitat Ramon Lull)

Joan Albert Vicens Folgueira (Universitat Ramon Lull)

Conrad Vilanou Torrano (Universitat de Barcelona)

 

Consell Científic

Gabriel Amengual (Universitat de les Illes Balears)

Adela Cortina (Universitat de València)

Raúl Fornet-Betancourt (Universität Aachen)

Giuseppe Di Giacomo (Università La Sapienza)

Francisco J. González (University of Ottawa)

Pierre Hadot † (Collège de France)

Silvia Magnavacca (Universidad de Buenos Aires)

Ulises Moulines (Universität München)

Giovanni Reale † (Università San Raffaele)

Thomas Robinson (University of Toronto)

Salvi Turró (Universitat de Barcelona)