Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
2009: Núm.: 2 Recull anual 2008 Índex Detalls   PDF
 
2008: Núm.: 1 Recull anual 2007 Índex Detalls   PDF
 
2010: Núm.: 3 Recull anual 2009 Índex Detalls   PDF
 
2010: Núm.: 3 Recull anual 2009 El Consell de Garanties Estatutàries: la nova llei i els seus efectes Detalls   PDF
Jaume Vernet i Llobet
 
2010: Núm.: 3 Recull anual 2009 El control del Govern al Congrés dels Diputats Detalls   PDF
Manuel Alba Navarro
 
2009: Núm.: 2 Recull anual 2008 El dret de petició i la Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya Detalls   PDF
Antoni Comín
 
2008: Núm.: 1 Recull anual 2007 El dret dels diputats a obtenir informació Detalls   PDF
Imma Folchi
 
2009: Núm.: 2 Recull anual 2008 El pressupost i la reforma pressupostària Detalls   PDF
Salvador Maluquer i Amorós
 
2009: Núm.: 2 Recull anual 2008 El procediment legislatiu Detalls   PDF
Ismael E. Pitarch
 
2009: Núm.: 2 Recull anual 2008 L'avaluació de la qualitat normativa: primers passos, primers instruments Detalls   PDF
Dolors Canals
 
2010: Núm.: 3 Recull anual 2009 La nova Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern: consideracions especials respecte de les relacions Govern-Parlament Detalls   PDF
Albert Capelleras
 
2010: Núm.: 3 Recull anual 2009 La Sindicatura de Comptes i els seus informes de fiscalització Detalls   PDF
Joan Colom
 
2008: Núm.: 1 Recull anual 2007 La tramitació de queixes pel Síndic de Greuges. Les relacions del Síndic amb els departaments del Govern Detalls   PDF
Laura Diez, Pilar Figueras
 
2009: Núm.: 2 Recull anual 2008 Les especialitats del procediment legislatiu Detalls   PDF
Ismael E. Pitarch
 
2009: Núm.: 2 Recull anual 2008 Presentació Detalls   PDF
 
2008: Núm.: 1 Recull anual 2007 Presentació Detalls   PDF
 
2010: Núm.: 3 Recull anual 2009 Presentació Detalls   PDF
 
2009: Núm.: 2 Recull anual 2008 Resums Resum   PDF
 
2008: Núm.: 1 Recull anual 2007 Resums Resum   PDF
 
2010: Núm.: 3 Recull anual 2009 Resums Resum   PDF
 
2009: Núm.: 2 Recull anual 2008 Salutació Detalls   PDF
 
2008: Núm.: 1 Recull anual 2007 Salutació Detalls   PDF
 
2010: Núm.: 3 Recull anual 2009 Salutació Detalls   PDF
 
2008: Núm.: 1 Recull anual 2007 Teoria i pràctica de la iniciativa legislativa popular a Catalunya Detalls   PDF
Xavier Muro
 
1 - 24 de 24 elements