Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Comparative Cinema

ISSN electrònic: 2014-8933

Cinema Comparat/ive Cinema és una publicació semestral. Editada pel Col·lectiu d’Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la revista està especialitzada en l’estudi del cinema comparat i la recepció i la interpretació cinematogràfica en els diferents contextos socials i polítics.

Cinema Comparat/ive Cinema es proposa cobrir una àrea original de recerca, desenvolupant i establint una sèrie de metodologies d’estudi comparatiu del cinema. Amb aquest fi, també s’explora la relació entre el cinema i les tradicions de la literatura comparada, o amb altres arts contemporanis com la pintura, la fotografia, la música i la dansa i els mitjans de comunicació audiovisual.

Cinema Comparat/ive Cinema s'edita en tres versions: català, castellà i anglès. Cadascun dels números de la revista es publica als mesos de juny i desembre.Núm. 10 (2017): EL STAR SYSTEM DESDE EUROPA: ACTUALIDAD DE LOS STAR STUDIES


Portada