Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2015: Núm. 18

Núm. 18

EDITORIAL

Migracions, canvi cultural i ciutadania a Catalunya (1920-1980) (p. 7-8)
PDF
 

TEMES

Mundo obrero, inmigración y radicalismo cenetista en la Barcelona de la década de 1930 (p. 9-20)
José Luis Oyón
PDF (Castellano)
 
La inmigració i la política catalana durant la Segona República (p. 21-41)
Albert Balcells
PDF
 
El debat català sobre la immigració durant el franquisme. Integració social i adaptació cultural (p. 43-60)
Clara Carme Parramon Homs
PDF
 
La immigració com a fenomen en la literatura catalana (p. 61-78)
María Dasca
PDF
 
Dels murcians als andalusos. La immigració peninsular a les illes Balears (1930-1980) (p. 79-99)
Antoni Marimon Riutort
PDF
 

MONOGRAFIES I RECERQUES

Celestí Mas i Abad i el seu temps: els reptes de la historiografia en l'estudi del parlamentarisme durant el regnat d'Isabel II (p. 101-120)
Oriol Luján
PDF
 
El sistema educatiu durant la dictadura de Primo de Rivera: creixement, represió i nacionalització. Un estat de la qüestió (p. 121-142)
Alba Baiges López
PDF
 
La interpretación franquista del Joan Maragall (p. 143-161)
Adrian Presas Sobrado
PDF (Castellano)
 
Intelectualidad y deporte: el análisis crítico y subcultural de Manuel Vázquez Montalbán en la década de 1970 (p. 163-179)
Jordi Osua
PDF (Castellano)
 

RESSENYES

El nacionalisme català o navegar contra corrent (p. 181-185)
Félix Villagrasa
PDF
 
Una cartografía dels nacionalismes a l'Espanya del primer nou-cents (p. 187-196)
Òscar Costa
PDF