Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

Cercles: revista d'història cultural proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles.

Un cop publicats, l’autor/a pot difondre una còpia dels seus articles al seu web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que en citin la font original.

 

Política de seccions

EDITORIAL

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

TEMES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

MONOGRAFIES I RECERQUES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SECCIO : PROJECTE ALMIRALL

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

ARTICLES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

IN MEMORIAM

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

RESSENYES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

INFORMACIONS

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Consell editorial

GRUP D'ESTUDIS D'HISTÒRIA DE LA CULTURA I DELS INTEL·LECTUALS (GEHCI)

Direcció: Jordi Casassas (Universitat de Barcelona)

Consell de Redacció:
Teresa Abelló (Universitat de Barcelona)
Ferran Archilés (Universitat de València)
David Cao (GEHCI-UB)
Joaquim Capdevila (Universitat de Lleida)
Giovanni C. Cattini (Universitat de Barcelona)
Òscar Costa (GEHCI-UB)
Albert Ghanime (GEHCI-UB)
Santiago Izquierdo (Universitat Pompeu Fabra)
Antoni Marimon (Universitat de les Illes Balears)
Carles Santacana (Universitat de Barcelona)
Sebastià Serra (Universitat de les Illes Balears)
Susanna Tavera (Universitat de Barcelona)

Comitè assessor:
Joseba Agirreazkuenaga (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Rafael Aracil (Universitat de Barcelona)
Julio Aróstegui (Universidad Complutense de Madrid)
Paul Aubert (Université de Provence)
Albert Balcells (Universitat Autònoma de Barcelona)
Norbert Bilbeny (Universitat de Barcelona)
Jesús Contreras (Universitat de Barcelona)
Elio d’Auria (Università della Tuscia)
Francesc Espinet (Universitat Autònoma de Barcelona)
Juan Francisco Fuentes (Universidad Complutense de Madrid)
Jean-Louis Guereña (Université François Rabelais)
Thomas S. Harrington (Trinity College)
Ivan Harsanyi (University of Pécs)
Elena Hernández Sandoica (Universidad Complutense de Madrid)
Antonis Liakos (University of Athens)
Paolo Macry (Università di Napoli Federico II)
José Carlos Mainer (Universidad de Zaragoza)
Michel Ostenc (Université de Angers)
Antoni Riera Melis (Universitat de Barcelona)
Santiago Riera i Tuèbols (Universitat de Barcelona)
Octavio Ruiz Manjón (Universidad Complutense de Madrid)
Ismael Saz (Universitat de València)
Joan Manel Tresserras (Universitat Autònoma de Barcelona)

Universitat de Barcelona
Facultat de Geografia i Història
Montalegre, 6
08001 Barcelona
Telèfon: 34 934 037 799
34 934 037 700
Fax: 34 934 037 00
A/e: jcasassas@ub.edu

Aquesta publicació forma part del projecte HAR 2008-05391 "La gran confrontación entre democracia y dictadura: los efectos de la Guerra Civil y el Franquismo en la cultura política de Cataluña y Baleares (1936-1960)", subvencionat pel Ministeri d'Educació i Ciència


Impressió: Gráficas Rey, S.L.
DL: B-15.942-98
ISSN: 1139-0158

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Adolf Florensa, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: 934 035 530
Fax: 934 035 531
comercial.edicions@ub.edu