Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
La Draga (Banyoles, Catalunya), un poblat lacustre del neolític antic a l'Europa mediterrània
Josep Tarrús i Galter
295
La Repressió franquista als Països Catalans
Conxita Mir i Curcó
241
La Indústria de construcció de màquines a Catalunya i els Països Catalans
Santiago Riera i Tuèbols
143
Les Arts plàstiques del modernisme en terres de parla catalana
Francesc Fontbona i de Vallescar
125
The Mechanical Engineering Industry in Catalonia
Santiago Riera i Tuèbols
76
La Família Borja: historiografia, llegenda, tema literari
Eulàlia Duran i Grau
72
La Societat de Barcelona i el seu dret : segles XI-XIII
Tomàs de Montagut i Estragués
71
The expansion of a European feudal monarchy during the 13th Century: the Catalan-Aragonese Crown and the consequences of the conquest of the kingdoms of Majorca and Valencia
Enric Guinot i Rodríguez
66
L'Expansió d'una monarquia feudal europea en el segle XIII: la Corona catalanoaragonesa i les conseqüències de la conquesta dels regnes de Mallorca i de València
Enric Guinot i Rodríguez
60
El Tractat dels Pirineus 350 anys després
Eva Serra i Puig
51
Vida, pensament i context de Ramon Llull
Josep M. Ruiz Simon, Albert Soler Llopart
47
Jaume I i la seva època : anàlisi breu d'un important llegat polític i cultural
Antoni Riera i Melis
47
Ramon Llull in his Historical Context
Josep M. Ruiz Simon, Albert Soler Llopart
44
L'Expulsió dels moriscos als Països Catalans: ideologia i història
Manuel Ardit i Lucas
40
La Celebració del vuitè centenari del naixement de Jaume I: el congrés organitzat per la Secció Històrico-Arqueològica de l'IEC a Barcelona
M. Teresa Ferrer i Mallol
32
El Cant coral als segles XIX i XX
Xosé Aviñoa Pérez
31
Dels estats arcaics a la romanització: una perspectiva històrica i evolutiva sobre els ibers
Joan Sanmartí
28
The Borja Family: Historiography, Legend and Literature
Eulàlia Duran i Grau
25
Algunes puntualitzacions sobre diversos aspectes de la història dels jueus a la història medieval
Eduard Feliu i Mabres
20
From the archaic states to romanization: a historical and evolutionary perspective on the Iberians
Joan Sanmartí
19
Foreword
Albert Balcells i González
19
El Gran èxode del 1939 i d'altres exilis del segle XX
Enric Pujol i Casademont
16
The Francoist Repression in the Catalan Countries
Conxita Mir i Curcó
14
James I and his Era : Brief Analysis of a Major Political and Cultural Inheritance
Antoni Riera i Melis
13
Robert Ignatius Burns (1921-2008) : in memoriam
M. Teresa Ferrer i Mallol
11
The expulsion of the Moriscos from the Catalan Countries: ideology and history
Manuel Ardit i Lucas
10
Robert Ignatius Burns (1921-2008) : in memoriam
M. Teresa Ferrer i Mallol
10
Barcelona, a Society and its Law: 11th-13th Centuries
Tomàs de Montagut i Estragués
10
Commemoration of the Eighth Centenary of the Birth of James I: Conference Organized by the History and Archeology Section of the Institut d'Estudis Catalans in Barcelona
M. Teresa Ferrer i Mallol
9

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »