Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

10 : 2017

Editorial

Foreword (p. 7-8)
Albert Balcells i González
Text complet
 

Articles

The feudal partitions of Mallorca and their immediate consequences (1230-1245) (p. 9-25)
Antoni Riera i Melis
Text complet
 
Political power in the Kingdom of Valencia during the 14th century. Breakdown or development? (p. 27-41)
Vicent Baydal Sala
Text complet
 
Publica health in Catalonia between 1885 and 1939 (p. 43-57)
Ferran Sabaté i Casellas
Text complet
 
Catalan industrial architecture in the last quarter of the 19th century and first quarter of the 20th century (p. 59-75)
Raquel Lacuesta
Text complet
 
Collectivisations in Catalonia and the Region of Valencia during the Spanish Civil War, 1936-1939 (p. 77-92)
Albert Balcells i González
Text complet
 
The historiographic renovation on the nation in the late 20th century and the case of Catalonia (p. 93-104)
Jordi Casassas i Ymbert
Text complet
 
Chronicle of the congress on "Ferdinand II and the Crown of Aragon" (p. 105-108)
Ernest Belenguer i Cebrià
Text complet
 

In Memoriam

Maria Teresa Ferrer i Mallol (1940-2017) (p. 109-110)
Text complet
 

Altres

Historical publications of the Institut d'Estudis Catalans during 2016 (p. 111-116)
Text complet
 
Volumes 1-10: Table of Contents (p. 117-123)
Text complet
 

Catalan Version

Introducció (p. 129-130)
Albert Balcells i González
Text complet
 
Els repartiments feudals de Mallorca i les seves conseqüències immediates (1230-1245) (p. 131-145)
Antoni Riera i Melis
Text complet
 
El poder polític al regne de València durant el segle XIV. Descomposició o desenvolupament? (p. 147-160)
Vicent Baydal Sala
Text complet
 
La sanitat pública a Catalunya entre 1885-1939 (p. 161-174)
Ferran Sabaté i Casellas
Text complet
 
Arquitectura industrial catalana en el darrer quart del segle XIX i primer quart del segle XX (p. 175-187 )
Raquel Lacuesta
Text complet
 
Les col·lectivitzacions a Catalunya i al País Valencià durant la Guerra Civil espanyola de 1936 a 1939 (p. 189-201)
Albert Balcells i González
Text complet
 
La renovació de la historiografia sobre la nació a finals del segle XX i el cas català (p. 203-214)
Jordi Casassas i Ymbert
Text complet
 
Crònica del congrés "Ferran II i la Corona d'Aragó" (p. 215-218)
Ernest Belenguer i Cebrià
Text complet
 
In Memoriam: Maria Teresa Ferrer i Mallol (1940-2017) (p. 219-220)
Text complet