Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les creences del professorat sobre l'ensenyament de la gramàtica a primària, secundària i en l'ensenyament d'adults

Núria Bastons, Llorenç Comajoan-Colomé, Oriol Guasch, Teresa Ribas

Resum


L’article s’insereix en la tradició d’estudis sobre els sabers i les creences del professorat que indaguen en les concepcions sobre l’ensenyament i l’aprenentatge com a punt de referència per a la planificació de la millora dels criteris d’intervenció a les aules. Recull dos estudis paral·lels que pretenen conèixer la cognició i les pràctiques dels docents en relació amb l’ensenyament de la gramàtica, un sobre una mostra de professorat de primària i de secundaria encarregat de l’ensenyament del català i el castellà, i un altre sobre una mostra de professorat de català com a segona llengua en l’àmbit de l’ensenyament d’adults. En tots dos casos, les respostes a un qüestionari sobre el paper de la gramàtica en l’ensenyament de la llengua i sobre les pràctiques habituals permeten establir una tipologia en què es distingeixen perfils docents diferenciats.

Text complet: PDF