Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'evolució de les oracions exclamatives-QU de grau en català

Xavier Villalba

Resum


En aquest article estudiem l’evolució de les oracions exclamatives-qu de grau des del català antic al català modern i contemporani. Tracem dos grans canvis que han fet passar aquestes construccions d’un patró general en les llengües romàniques antigues, sense inversió obligatòria ni conjunció al s. XVI, a un patró menys comú, amb inversió obligatòria ja al s. XVIII i la presència encara opcional de la conjunció durant el s. XIX. Per donar compte d’aquests canvis, defensarem que la inversió obligatòria és un fenomen general relacionat amb la comprovació del tret [qu]o [focus], que afecta, doncs, les interrogatives i les focalitzacions. En canvi, argumentarem que l’aparició de la conjunció que és el fruit de la lexicalització del nucli Force exclamatiu i, per tant, un fenomen específic i restringit.

Text complet: PDF