Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Construccions connectives binàries en el debat parlamentari

Martí Mestre

Resum


El gènere polític del debat parlamentari és eminentment argumentatiu perquè els parlamentaris defensen una postura respecte a un tema de discussió. Aquesta postura es materialitza en unes estructures argumentatives, les parts de les quals sovint són delimitades pels connectors binaris (principalment causals i consecutius, però també condicionals, finals, adversatius i concessius). L’objectiu d’aquest treball és fer una anàlisi lingüística i argumentativa d’aquest tipus de construccions des d’una perspectiva local, cas per cas, i global, integrades en l’encadenament discursiu, en un corpus format per tres debats en català del Parlament de Catalunya. D’una banda, a partir dels resultats obtinguts, s’hi fa una comparació amb els resultats de treballs anteriors que tracten de la relació entre connexió i gènere discursiu (Castellà 2001; Cuenca 2013a) i es relaciona l’ús de connectors amb el grau de formalitat i preparació del debat parlamentari. D’una altrabanda, s’hi analitza la construcció del discurs i l’estil individual de cada parlamentari d’acord amb l’encadenament i la coherència de les idees, i al tipus d’ordre i moviment argumentatius.

Text complet: PDF