Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Eines per a l'anàlisi de la il·lustració

Teresa Duran

Resum


La il·lustració ha esdevingut un element imprescindible en la edició per a infants. Per a procedir a una anàlisi valorativa d’allò que la il·lustració exposa i de les seves relacions complementàries al text –cas que n’hi hagi– convé entendre quina és la seva especificitat en relació a l’esfera general de la imatge, en què consisteix la representació, i quina ha estat la seva evolució històrica, especialment al nostre país. També caldria conèixer quines tipologies s’hi poden distingir, en relació als objectius de l’emissor i als efectes del receptor. Aquestes serien les bases teòriques que permetrien poder procedir a una anàlisi valorativa, que en aquest article s’exemplifica a partir de dos títols catalans recents.

Text complet: PDF