Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'"Atles interactiu de l'entonació del català" i el traçat de les isoglosses entonatives del català

Pilar Prieto, Teresa Cabré, María del Mar Vanrell

Resum


En la primera part d’aquest article presentem el projecte de l’"Atles interactiu de l’entonació del català", que té com a objectiu la presentació d’una sèrie de materials en àudio i en vídeo per a l’estudi de la prosòdia i l’entonació dels dialectes catalans. En la segona part expliquem els primers resultats geoprosòdics que s’han obtingut a partir de l’anàlisi de diferents tipus de patrons entonatius de l’"Atles", tot iniciant el traçat de
les isoglosses prosòdiques en el domini lingüístic català. Per una banda, veurem que hi ha contorns entonatius que són molt generals a tot el domini, com ara els contorns de les frases declaratives neutres i els de les declaratives que expressen un sentit d’obvietat; per altra banda, hi ha uns altres contorns, com els de les preguntes informatives i els de les preguntes confirmatòries, que presenten força diversitat dialectal. En la part final de l’article analitzem aquesta variació geoprosòdica i presentem una hipòtesi diacrònica de l’evolució d’aquests contorns.

Text complet: PDF