Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aproximació a la partícula "idò", valors i melodies

Ignasi Mascaró

Resum


L’article vol ser una primera aproximació als usos actuals de la partícula catalana
idò. Àmpliament utilitzada en la parla col·loquial i espontània de les Illes Balears, la
partícula parteix d’usos comuns amb el seu originari doncs (fr. donc, it. dunque), però
ha anat prenent altres valors, tot i mantenir una notable simetria. Al costat de valors
consecutius i de marcador discursiu pot funcionar com a element interrogatiu i interjecció.
Com sovint s’esdevé amb certes partícules, idò pren valors lligats a l’entonació,
que permetrà destriar retolacions i significats.

Text complet: PDF