Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'expressió de la incredulitat en català: un estudi prosòdic

Verònica Crespo-Sendra, Maria del Mar Vanrell, Pilar Prieto

Resum


Aquest article pretén aprofundir en l’anàlisi entonativa de les oracions interrogatives absolutes informatives i les que denoten incredulitat en català. En la primera part expliquem els primers resultats geoprosòdics, els quals s’han obtingut a partir de
l’anàlisi de les oracions interrogatives absolutes neutres i les interrogatives absolutes que denoten incredulitat de l’"Atles interactiu de l’entonació del català", tot iniciant el traçat de les isoglosses prosòdiques en el domini lingüístic català. En la segona part de l’article presentem els resultats d’un experiment de percepció en català central que pretén investigar quins trets prosòdics són els que calen als parlants per a distingir els dos tipus d’oracions interrogatives que analitzem.

Text complet: PDF